อื่นๆ

พลังโจ๋ฟู้ด (PalungJo Food)

  สิ่งที่วางแผนไว้ การทำงานในระยะ 4 เดือน ผลิตภัณฑ์ที่จะทำออกมา วางแผนรายละเอียดภายใน เช่น ความต้องการของผู้บริโภค …

Pa Lung Jo

30 ตุลาคม 2021
, ,

[Changemaker Story] เส้นทางการเรียนรู้ภายในตัวเองของนักสร้างการเปลี่ยนแปลง Inner Journey of Changemaker

เมื่อเราสนใจปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมใดอย่างหนึ่ง แล้วเรามีโอกาสได้ลงมือแก้ไขปัญหามาระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมีบางครั้งที่เราเ…

nantapornplooy

10 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tech x Social

กลุ่มคนด้าน Tech ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสังคมมารวมตัวกัน

เกด

17 เมษายน 2562
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Penguin Incubation Review March 2018-2019

Penguin Incubation โครงการบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมของ School of Changemakers สนับสนุนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 25-35 ปี ให…

School Team

9 เมษายน 2019

School Team

1 เมษายน 2019

School Team

27 มีนาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Submit Your Ideas and Projects for Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

ยูเนสโก (UNESCO) ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน The Youth Citizen Entrepreneurship Competiti…

School Team

26 มีนาคม 2019
1 2 3 15

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ