เด็ก

[StartYoung] Resource Management ตัวช่วยการจัดการทรัพยากร

สำหรับโปรเจกต์ในระยะเริ่มต้น ถึงแม้จะมีทรัพยากรจำกัด แต่หากเราวางแผนจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งห…

School Team

24 กรกฎาคม 2020

[StartYoung] ตัวช่วยเพื่อการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานเป็นทีมนั้น การประชุมเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นประจำ การวางแผนก่อนการประชุมและจัดทำบันทึกการประชุมเป็นตัวช่วย…

School Team

22 กรกฎาคม 2020

[StartYoung] ออกแบบกิจกรรมและแผนงานด้วย Gantt Chart

การวางแผนงานจะทำให้เราเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ ว่าจากไอเดียแก้ไขปัญหาไปสู่การลงมือทำเพื่อผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหน กิจกรรมที…

School Team

22 กรกฎาคม 2020
, ,

กว่าจะมาเป็น ค่ายวันละบาท!.. ค่าย 7 วัน 7 บาทเพื่่อช่วยน้องๆ ม.ปลาย รู้ตัวตน ค้นพบอาชีพที่อยากทำ

Journal แรกของ Mindventure มาแล้ววว! … วันนี้เป็น 1 วันก่อนที่จะจบค่าย 7 วัน 7บาท ค้นหาตัวตนของน้องๆ ม.ปลาย ทั่วประเทศไท…

Mindventure

3 กรกฎาคม 2020
Facebook Profile photo

Sureeporn Vaivong

23 พฤษภาคม 2563
1 2 3 26

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below