เด็ก

Young Starters 102

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ เยาวชน ที่สนใจอยากเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคม

School Team

, , , ,

ไร่ส้มช็อป

ไร่สมช็อป กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิมยา ที่มาของโครงการนั…

Facebook Profile photo

jane-nonsung

6 กุมภาพันธ์ 2022
Facebook Profile photo

jane-nonsung

28 กุมภาพันธ์ 2565

School Team

31 มกราคม 2022

ตั้งวง (ไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อย เกมมันเล่นไง)

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564 กลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง ได้ร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือเรื่องการจจัดแข่งเกม (ฟีฟาย) …

puri-varoon

9 พฤศจิกายน 2021
, , , , , ,

ครูเจ๋ง

ทุกคนมีเสรีภาพในการใช้สื่อที่หลากหลายในการสื่อสาร และสามารถขยายพื้นที่ทาง สังคมสู่การสร้างการเปลี่ยน แปลงเพื่อให้เกิดสัน…

Gabfai

27 ตุลาคม 2564
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ 2 รูปแบบกล่าวคือ 1.การเตรียมพร้อมเด็กสู่การเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุ…

puri-varoon

20 ตุลาคม 2564
1 2 3 27

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below