เด็ก

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม Prototype testing Learning Space : ทดลองไอเดียสร้างความยั่งยืนพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

ปัจจุบันพบว่า เด็กมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แม้กระทั่งเด็กในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองใหญ่ซึ่งมีจำนวนแหล่งเรียนรู้มากกว่าแต่ก็ไม่เพียงพอทั้งจำนวนและความหลากหลาย

School Team

17 ตุลาคม 2022
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PIECES

community ที่ช่วยรวบรวมผู้คนมาแลกเปลี่ยนความรู้ / skill ต่างๆที่ตัวเองมี กับความรู้ / skill ของเพื่อนใน community

Tanyatorn

10 ตุลาคม 2565
, , , , , , ,

Unihope

โครงการ Unihope เป็นโครงการลักษณะผสมผสานระหว่าง การทำธุรกิจเพื่อสังคมและบริการนวัตกรรมชุดเครื่องแบบนักเรียนรูปแบบใหม่ที่…

Puchit Bunpleng

12 ตุลาคม 2565

Young Starters 102

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ เยาวชน ที่สนใจอยากเริ่มต้นทำโปรเจกต์เพื่อสังคม

School Team

, , , ,

ไร่ส้มช็อป

ไร่สมช็อป กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิมยา ที่มาของโครงการนั…

jane-nonsung

6 กุมภาพันธ์ 2022

jane-nonsung

28 กุมภาพันธ์ 2565

School Team

31 มกราคม 2022
1 2 3 28

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ