ALL

, ,

Google.org: Impact Challenge for Women and Girls

ที่มาที่ไป  Google.org Impact Challenge เปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นขอเงินทุนสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรทั่วโลก ที่ส่งเสริ…

School Team

6 เมษายน 2021
,

สมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก (National Geographic Society) ประกาศทุนวิทยาศาสตร์โควิด-19

ที่มาที่ไป  สมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก ประกาศทุนวิทยาศาสตร์โควิด-19 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือข…

School Team

28 มีนาคม 2021

Yidan Prize รางวัลสำหรับสุดยอดแนวคิดด้านการศึกษา ประจำปี 2564

ที่มาที่ไป  มูลนิธิ Yidan Prize กำลังเปิดรับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล 2021 Yidan Prize เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยสร้าง…

School Team

16 กุมภาพันธ์ 2021

มูลนิธิ Spencer เปิดรับสมัครผู้สนใจทุนโครงการวิจัยขนาดเล็กด้านการศึกษา

ที่มาที่ไป  มูลนิธิ Spencer กำลังเปิดรับสมัคร ทุนสนับสนุนงานวิจัยขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการศึกษา ซึ่ง…

School Team

31 มกราคม 2021
,

2021 YSEALI Workshop for Entrepreneurs and Young Professionals

ที่มาที่ไป  The Asia Foundation ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศสิงคโปร์ได้จัดการประชุมปฏิบัติการในหัวข้อ “แรงงานใ…

School Team

26 มกราคม 2021

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (2)

จาก รัฐสวัสดิการกับการแก้ไขปัญหาสังคมตอนที่ 1 เราได้เข้าใจความหมายของรัฐสวัสดิการ และภาพรวมของสวัสดิการในประเทศไทยแล้ว จ…

School Team

24 มกราคม 2021
1 2 3 26

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below