ALL

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (2)

จาก รัฐสวัสดิการกับการแก้ไขปัญหาสังคมตอนที่ 1 เราได้เข้าใจความหมายของรัฐสวัสดิการ และภาพรวมของสวัสดิการในประเทศไทยแล้ว จ…

School Team

24 มกราคม 2021
,

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (1)

ถ้าเรานึกถึงปัญหาสังคม จะนึกถึงปัญหาอะไรกันบ้าง? การศึกษา ความยากจน อากาศเป็นพิษ สุขภาพจิต การเข้าถึงสิทธิและบริการสาธาร…

School Team

24 มกราคม 2021
, , ,

Microsoft เปิดรับสมัครทุน AI for Accessibility เพื่อสนับสนุนการสร้าง “เมืองอัจริยะและการคมนาคม”

ที่มาที่ไป  บริษัทไมโครซอฟท์เปิดรับสมัครทุน AI for Accessibility เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินโครงการ โดยมอบเง…

School Team

26 พฤศจิกายน 2020
,

โครงการ School Enterprise Challenge เพื่อสอนทักษะทางธุรกิจและทักษะชีวิต

ที่มาที่ไป  โครงการ School Enterprise Challenge 2020 เปิดรับสมัครครูและนักเรียนจากโรงเรียนทั่วทุกมุมโลกที่สนใจและอย…

School Team

5 พฤศจิกายน 2020
1 2 3 25

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below