ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

Pitcharm

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


สิทธิมนุษยชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
เด็ก
วัยรุ่น