ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

เชียงใหม่

สถาบัน/องค์กร

babygade

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ครอบครัว
ชุมชน
ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
สัตว์
เด็ก
วัยรุ่น
ผู้อพยพ

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การทำเว็บไซต์
การใช้ Social Media
การเขียนโปรแกรม
การตลาด
การเล่าเรื่อง
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา