ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

ฟ้าเอง

จังหวัด

สมุทรปราการ

สถาบัน/องค์กร

School of Changemakers

l.uckyfah

( administrator )

ปัญหาที่สนใจ


ความโปร่งใส
คอร์รัปชั่น
การวางแผนการเงิน