ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

มะโหนก

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

BlackBox และ LUCID Lab

blackboxnoke

( coach )

ปัญหาที่สนใจ


สิ่งแวดล้อม
น้ำ
อากาศ
สวัสดิภาพสัตว์
สวัสดิภาพสัตว์
พลังงานทดแทน
การศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
การเล่น
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


ชุมชน
ผู้หญิง
เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารคน
การประสานงาน
การเล่าเรื่อง
การฟัง
วาดรูป
ดูภาพยนตร์
อาสาสมัคร
การจัดกิจกรรม