ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

ชลบุรี

สถาบัน/องค์กร

Lookchan

( Verified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพครู
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น
ผู้ด้อยโอกาส

ทักษะที่มีอยู่


การออกแบบกราฟฟิก
การใช้ Social Media
การบริหารงาน
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
การประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ English
การเล่าเรื่อง
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
ศิลปะและงานฝึมือ
งานทำมือ
วาดรูป
ถ่ายรูป
การออกแบบ
แฟชั่น
งานศิลปะ
กีฬา
ดนตรี
ท่องเที่ยว
การทำโปรเจกต์และกิจการเพื่อสังคม
แหล่งทุน
การจัดกิจกรรม
กรณีศึกษา
อาสาสมัคร