ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

pansiitaa

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การวัดผลกระทบทางสังคม
การจ้างงาน
การท่องเที่ยวชุมชน
ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ
ศิลปะวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


วัยรุ่น
ชุมชน
คนเมือง
ภาคสังคม
ภาครัฐ
นักดนตรีท้องถิ่น

ทักษะที่มีอยู่


การใช้ Social Media
การตลาด
วิจัยและพัฒนา
การบริหารงาน
การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์
การบริหารคน
การประสานงาน
การเขียน
การพูด (พิธีกร, พรีเซนต์)
การฟัง
วาดรูป
ถ่ายรูป
การแสดง
ดนตรี
ดูภาพยนตร์
ท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรม