ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อเล่น/ฉายา

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

สถาบัน/องค์กร

serm

( Unverified Member )

ปัญหาที่สนใจ


การเข้าถึงการศึกษา
การเลือกเรียนต่อ
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
การเล่น
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
การสร้างและฝึกอาชีพ

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ


เด็ก
วัยรุ่น

ทักษะที่มีอยู่


การเขียนโปรแกรม
การทำเว็บไซต์
การทำ Application
ความเป็นผู้ประกอบการ
วิจัยและพัฒนา
การเล่าเรื่อง
วาดรูป