LATEST KNOWLEDGE

, , ,

ESG กับการแก้ไขปัญหาสังคม

ในการทำความเข้าใจปัญหาสังคม School of Changemakers มักใช้โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) เป็นกรอบช่วยวิเคราะห์ปัญหาแบบ…

School Team

12 พฤษภาคม 2022

DIY Toolkit: Starting a Social Project

ชุดเครื่องมือช่วยพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจริเริ่มแก้ปัญหา หรือต้องการพัฒนาศักยภาพผ่านการท…

School Team

15 มีนาคม 2022

UPDATED PROJECTS

LATEST JOURNALS

, , , ,

ไร่ส้มช็อป

ไร่สมช็อป กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิมยา ที่มาของโครงการนั…

Facebook Profile photo

jane-nonsung

6 กุมภาพันธ์ 2022

Step 4th

3rd step Plan •จัดการกำหนดการเวลาและรูปแบบในกิจกรรมวันที่26ธันวาคม •ติดต่อขอสถานที่ในการทำกิจกรรม •คัดเลือกเป้าหมายเข้าร…

Malaryn1

13 มกราคม 2022

LET'S PARTICIPATE

icon

Take a Class

อยากลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดเครื่องมือพัฒนาไอเดีย หรือเข้าชั้นเรียนกับเราได้ที่นี่

icon

Change Starts Here

พร้อมเริ่มต้นโครงการ/กิจการเพื่อสังคม สร้างโปรเจกต์กับเราได้ที่นี่

icon

Become A Coach

การสนับสนุนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Social Startups คือ พี่เลี้ยง สมัครเป็นโค้ชได้ที่นี่

icon

Invest In Changemakers

สนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการแก้ปัญหาสังคมกับเราได้ที่นี่

1

Changemakers to Be

300

Changemakers

100

Coaches & Supporters

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below